Ru em – Rocking You

Ru Em

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ru em ngủ những đêm khuya
Ru em ngủ tháng âm u
Ru em cùng những u mê
Ru em, ru em dù đã chia xa

Ru em về những đêm xưa
Ru em phụ rẩy trong ta
Ru em quì gối vong nô
Ru em, ru em vì dáng kiêu sa

Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em, yêu thêm tình phu.
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

Ru em thèm khát xa hoa
Ru em đầy những đam mê
Ru em tình nghĩa vu vơ
Ru em, ru em chìm dưới phong ba

Ru em mệt lã cơn đau
Ru em về giữa chiêm bao
Ru em bồng bế con theo
Ru em, ru em gầy yếu hư hao

Thôi rồi còn gì nữa đâu
Đã tàn mộng mị khát khao
Đôi khi con tim hò hẹn
Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu …

(English Version)

Rocking you

Rocking you to sleep late at night.
Rocking you to sleep in the dreary months.
Rocking you to sleep into dreamy fantasies.
Rocking you, rocking you even though we are apart.

Rocking you to return to the good old days.
Rocking you to betray me.
Rocking you to enslave me into submission.
Rocking you, rocking you in your arrogance.

Rocking all the bitter sweetness that has passed.
Rocking you as you grow withered and weak.
Loving you, I love your betrayal more.
Loving you, my heart is suddenly merciful.

Rocking you to indulge your thirst for luxury.
Rocking you to ignite a consuming passion.
Rocking you to show illusive gratitude.
Rocking you, rocking you to sink into a furious tempest.

Rocking you to become exhausted in pain.
Rocking you to awaken from an awful dream.
Rocking you to cradle babies in your arms.
Rocking you, rocking you to weaken and waste away.

Oh! No, there is nothing else left.
Those dreams and desires have gone.
There are times my heart makes a date,
To pity the dawning of a rainy day.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ru em” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: