Archive | March 4, 2020

Ru em – Rocking You

Ru Em Tác giả: Trịnh Công Sơn Ru em ngủ những đêm khuyaRu em ngủ tháng âm uRu em cùng những u mêRu em, ru em dù đã chia xa Ru em về những đêm xưaRu em phụ rẩy trong taRu em quì gối vong nôRu em, ru em vì dáng kiêu sa Ru từng […]