Tôi Ru Em Ngủ – I Rock You to Sleep

Tôi Ru Em Ngủ

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa

Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân

Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
để mùa xuân sau mua riêng tình sầu

Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
em hôn lên tay mình
để chua xót tình trần…

(English Version)

I Rock You to Sleep

I rock you to sleep,
In the early winter.
You glide across a rice field,
To inquire of a young stalk of rice.
I rock you to sleep,
In the early autumn.
You float across a dense fog,
To call the young foliage to awaken for the season.

The road is so lonely,
On a late winter day.
The road is so gloomy,
On a late autumn day.

Summer is upon you,
The sun shines high above.
In the uncertain spring,
I was so foolish to fall in love,
That seeps gently into life,
And whispers under the heels.

You beckon a tiny fragile rosebud,
As it wilts in the garden.
I hear the cries of love grow faint in the rustling leaves,
With promises of a melancholy love of my own in late spring.

I rock you to sleep,
In the early spring.
You kiss a budding rose,
To inquire of the rays of the sun.
I rock you to sleep,
Summer has come.
You kiss your hands,
To taste the bitterness of mortal love.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tôi ru em ngủ “ Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: