Archive | March 3, 2020

Tôi Ru Em Ngủ – I Rock You to Sleep

Tôi Ru Em Ngủ Tác giả: Trịnh Công Sơn Tôi ru em ngủ một sớm mùa đôngem ra ngoài ruộng đồngHỏi thăm cành lúa mớiTôi ru em ngủ một sớm mùa thuem đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa Con đường thật buồn một ngày cuối đôngCon đường mịt mù một ngày cuối […]