Nghe Những Tàn Phai – Fade

Nghe Những Tàn Phai

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ.

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới trăm tiếng hư không.

Có ai đang về giữa đêm khuya,
rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá,
Nhớ một người tình nào cũ,
Khóc lại một đời người quá ê chề.

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn in hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người.

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi,
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy.

(English Version)

Fade

This afternoon I returned from the road.
I feel that my life is just endless travel.
And in me there is still a bitter sound.
Days turn into nights while hundreds of vague sounds come and go.

This afternoon I returned from the road.
I feel that my life is just endless crowds.
People break apart at the end of the road.
Days turn into nights while hundreds of sounds slip into the void.

Does anyone come home in the middle of the night?
The wine lightens my unsuspecting steps.
My chilly embrace is like ice.
I keep remembering a certain old flame.
And I weep for a lifetime so painful.

This afternoon I returned from the road.
I feel that my life is just endless shops.
There stands a table next to a chair.
Days turn into nights while hundreds of people are lost.

This afternoon I returned from the road.
I feel that my life is just endless drifting.
At the end of the day I am utterly exhausted.
Days turn into nights while people grow thin and frail.
Days turn into nights while hundreds of sounds fade into nothing.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nghe những tàn phai” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: