Nhìn Những Mùa Thu Đi – Watching Autumns Go By

Nhìn Những Mùa Thu Đi

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Nhìn những mùa thu đi
em nghe sầu lên trong nắng
và lá rụng ngoài song
nghe tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
tay trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe gió lạnh về đêm
hai mươi sầu dâng mắt biếc
thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
chiều tím loang vỉa hè
và gió hôn tóc thề
rồi mùa thu bay đi
trong nắng vàng chiều nay
anh nghe buồn mình trên ấy
chiều cuối trời nhiều mây
đơn côi bàn tay quên lối
đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
công viên chiều qua rất ngắn
chuyện chúng mình ngày xưa
anh ghi bằng nhiều thu vắng
đến thu này thì mộng nhạt phai.

(English Version)

Watching Autumns Go By

As I watch each autumn pass by,
A sadness grows in the dimming sunlight.
As dry leaves fall outside the window,
I hear my name tumbling into oblivion.
I listen to the days and months dying in the golden autumn.

As I watch many autumns awaken,
My empty hands are filled with regrets.
I hear a voice in the frigid night wind.
In my twenties sorrow pours from my bright eyes.
I adore humanity, so I feel so cold on my own.

The icy wind has returned,
The evening casts violet shadows on the sidewalk,
And the wind kisses my long hair,
Then autumn is gone.

In the sun’s golden afternoon rays,
Bathed in the warmth, I feel so forlorn.
Clouds cover the sky at dusk.
How can my empty hands find my way back?
Only a little sunshine I accompany you home.

Many autumns have come and gone.
How time flies in the park on a sunny afternoon!
Our story from the good old days,
I will write during many lonely and desolate autumns.
This autumn my dream has vanished into time.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nhìn những mùa thu đi” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: