Cỏ xót xa đưa – The Grass Of Mourning

Cỏ Xót Xa Đưa

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.

Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thần về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.

(English Version)

The Grass Of Mourning

From the tree of human life sprout wild branches.
With each passing day grow blind leaves.
The heart of life beats words of rhythmic abandon.

Under the sun I sing mesmerized in my unconscious mind.
Every cradle foreshadows the grave.
At the end of the day the grass of mourning grows.

You have come and you will return to the mountain yonder.
Every word is a sail blown into the horizon.
Only laughter and tears remain.

Amidst the light a shadow of a bird passes over.
In the middle of the road a person stands beckoning.
Do you know anything of the day that has yet to come?

In those days I sit losing my dreary hair,
I hear a strange voice from my past life greet me.
At the dawn of a new day I remember eternity.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cỏ xót xa đưa” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: