Lời thiên thu gọi – The Call of Eternity

Lời thiên thu gọi

Về trong phố xưa tôi nằm

Có lần nghe tiếng ru bên vườn

Chợt như xác thân không còn

Và cạnh tôi là đồng vắng

Về trên phố cao nguyên ngồi

Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi

Chợt như phố kia không người

Còn lại tôi bước hoài

Lòng ta có khi tựa như vắng ai

Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài

Nhiều đêm muốn đi về con phố xa

Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà

Giòng sông trước kia tôi về

Bỗng giờ đây đã khô không ngờ

Lòng tôi có khi mơ hồ

Tưởng mình đang là cơn gió

Về chân núi thăm nấm mồ

Giữa đường trưa có tôi bơ phờ

Chợt tôi thấy thiên thu

Là một đường không bến bờ.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Call of Eternity

Returning to the old town where I lie down,

I can hear someone singing me a lullaby beside a garden.

Suddenly it’s like my body no longer exists,

And I am surrounded by wild and distant fields.

Meandering down the highland road where I always sit,

I can hear chickens clucking hoarsely from beyond the hills.

Suddenly all the streets become deserted.

I am the lone soul forever wandering.

At times my heart appears to be empty.

There are times of laughter and times of loneliness.

So many nights I long to return to a faraway street.

So many nights I yearn to sit peacefully on my mother’s roof.

The river to which I am running,

Has become suddenly and unexpectedly dry.

There are times when my heart knows not what it wants.

I believe I am the wind.

Returning to the foot of the mountain to visit the grave,

At midday I am tired after only walking halfway.

All at once I know that eternity is,

A road that will never end.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lời thiên thu gọi” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: