Đời cho ta thế – This World Gives Us Such a Life

Đời Cho Ta Thế

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Không xa đời và cũng không xa loài người

Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười

Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi

Gặp nhau trong phố xin yêu không nguôi những thân người

Đời cho ta thế cứ hãy sống tới như mọi ai

Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi

Không xa đời và cũng không xa mộ người

Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày

Không xa người và cũng không xa mặt trời

Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài

Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi

Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười

Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây

Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai

Không xa tình và cũng không xa thù hận

Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng

Không xa bờ và cũng không xa mịt mù

Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù

Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui

Tự nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy

Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay

Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi

Không xa trời và cũng không xa phận người

Không xa một ngày và cũng không xa một đời.

(English Version)

This World Gives Us Such a Life

Not far from living and not far from humanity.

Not far from pity and not far from laughter.

This world give us such a life,

May we keep going about our lives,

While greeting each other on the street.

May we love mankind eternally.

This world gives us such a life.

May we live together in harmony,

Even as the soil and sand is swept away by the river.

Not far from living and not far from the grave.

Not far from glory and not far from obscurity.

Not far from a human and not far from the sun.

Not far from love and not far from loneliness.

May you stroll leisurely in your new spring dress,

In anticipation of the coming rain.

Rest your weary arms and relieve your shoulders of their burden.

In times of joy, you and the land grow strong like the trees.

In times of sorrow, you and the flowers grow wilted and worried.

Not far from love and not far from scorn.

Not far from passion and not far from indifference.

Not far from clarity and not far from confusion.

Not far from home and not far from exile.

This world give us such a life,

In the eye of the storm, there is no joy and there is no grief.

So many birds have left their flocks in the last thousand years.

This world gives us such a life.

The days and the nights remain unchanged.

True love like false love will fall away.

Not far from heaven and not far from fate.

Not far from a day and not far from a lifetime.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đời cho ta thế” Of Trịnh Công Sơn.

https://youtu.be/LF8rrR-pPkc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: