Trong nỗi đau tình cờ – Unexpected Pain

Trong nỗi đau tình cờ

Tôi đã yêu em bao ngày nắng

Tôi đã yêu em bao ngày mưa

Yêu em bên đời lặng lẽ

Tôi đã đưa em qua nhiều phố

Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ

Yêu em trái tim thật thà

Yêu đầy mùa nắng mùa mưa

Yêu trong nỗi vui đợi chờ

Đâu ngờ tình như lá úa

Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ

Tôi đã yêu em trong mùa gió

Khi lá cây khô bay đầy ngõ

Yêu em không cần vội vã

Tôi đã yêu em như trẻ thơ

Đâu biết đôi khi có lìa xal

Yêu trong nỗi đau tình cờ..

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Unexpected Pain

I have loved you for so many sunny days.

I have loved you for so many rainy days.

I have loved you quietly by your side.

I have accompanied you on so many roads.

In the glorious mornings I have missed you.

I have loved you with a sincere heart.

I have loved you through the sun and the rain.

I have loved you with the pleasure of anticipation.

I never expected love to be like dying leaves,

Estranging me from all of my dreams.

I have loved you in the wind,

When withering leaves carpet the pathways.

I have loved you and there is no need to rush.

I have loved you like a child.

I never expected we would be far apart.

I have loved you, but I never expected the pain.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Trong nỗi đau tình cờ” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: