Archive | December 6, 2019

Tôi đang lắng nghe – Listen

Tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe Im lặng của đời tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài Bao đêm đã qua Im lặng của người tôi đã lắng […]