Ở trọ – Inhabit

Ở trọ

Con chim ở đậu cành tre

Con cá ở trọ trong khe nước nguồn

Tôi nay ở trọ trần gian

Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời

Sương kia ở đậu miền xa

Cơn gió ở trọ bao la đất trời

Nhân gian về trọ nhiều nơi

Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng

Mây kia ở đậu từng không

Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người

Tim em người trọ là tôi

Mai kia về chốn xa xôi cũng gần

Môi xinh ở đậu người xinh

Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều

Xin cho về trọ gần nhau

Mai kia dù có ra sao cũng đành

Trăm năm ở đậu ngàn năm

Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn

Ơ hay là một vòng sinh

Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Inhabit

Birds inhabit bamboo branches.

Fish inhabit in natural rivers.

I am now inhabiting the earth.

In a hundred years I will inhabit heaven.

The fog inhabits distant lands.

The wind inhabits the vast sky.

Humans inhabit many diverse environments.

How miraculous the vibrant pink shade of lips!

Clouds inhabit the corridor between earth and sky.

Rain and sunshine inhabit mortal eyes.

The guest that inhabits your heart is me.

Tomorrow I will be far away but so close.

Pretty lips are owned by pretty people.

Wandering inhabits the feet of Thúy Kiều.

May we stay close together,

Regardless of what tomorrow brings.

A hundred years inhabits a thousand years.

Darkness inhabits sorrow.

Oh! Such is the cycle of life.

I am just a wanderer drifting through this life.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ở trọ” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: