Có một dòng sông đã qua đời – A River Carried Our Love Away

Có một dòng sông đã qua đời

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.

Ðường xanh hoa muối bay rì rào.

Có người lòng như khăn mới thêu.

Mười năm xưa áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

Có người lòng như nắng qua đèo.

Tóc người,

Dòng sông xưa ấy đã phai,

Đã lênh đênh biển khơi.

Có lần,

Bàn chân qua phố thấy người,

Sóng lao xao bờ tôi.

Mười năm chân bước trên đường dài

Gặp nhau không nói không nụ cười

Chút tình dường như hiu hắt bay.

Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người

Có một dòng sông đã qua đời.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

A River Carried Our Love Away

Ten years ago I was at the edge of a row of shrubs.

Falling flowers descended onto the verdant path with a whisper.

Your heart was adorned with an embroidered emerald scarf.

Ten years later your garments appear on the dimly lit road.

Seeing your feet tread along the road is so surreal.

You are without a care like the sunshine spilling over the mountain.

Your hair is,

Trickling like an ancient stream,

That flows to the open sea.

Once,

When I watched you gliding down the street,

Rolling waves crashed against my shore.

Ten years ago my feet strolled along a stretch of road.

It was there that we met each other,

Without a word and without a smile,

A sweet little love blew gently toward its destiny.

Ten years ago when I drifted from street to hill,

There were times when we looked at each other,

And oh, we were just like everyone else.

Then a river carried our love away.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Có một dòng sông đã qua đời “ Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: