Archive | December 3, 2019

Có một dòng sông đã qua đời – A River Carried Our Love Away

Có một dòng sông đã qua đời Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Ðường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu. Mười năm xưa áo bay đường chiều Bàn chân trong phố xa lạ nhiều Có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người, Dòng sông xưa ấy […]