Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông

đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng

Em là tôi và tôi là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo

Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo

Tôi là ai mà còn khi dấu lệ

Tôi là ai mà còn trần gian thế

Tôi là ai là ai là ai

Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ

Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Don’t Despair

Don’t despair, oh! I don’t despair.

Autumn leaves fall in the dead of winter.

Don’t despair, oh, my dear, don’t despair.

You are me and I am you too.

The kite soars chilling my soul.

The kite plunges filling the abyss with sorrow.

Who am I that I still hide my tears?

Who am I that I am still bound to the earth?

Who am I, am I, am I…

That I am still so much in love with this world?

Don’t despair, Oh! I don’t despair.

The golden sun fades as do the mysteries of life.

Don’t despair, oh! my dear, don’t despair.

You are innocent and soon you will shine.

Along the long road bathed in the loneliness of the setting sun,

Whose soul is cloaked in exquisite agony?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: