Gần như niềm tuyệt vọng – Something Almost Like Desperation

Gần như niềm tuyệt vọng

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng

Rơi rất gần rơi xuống trong tôi

Có nhiều khi rơi xuống bên đời

Trong gian nan nên cất tiếng cười

Đời sống mỗi khi đưa tiễn người

Là tôi nghe lòng tôi rã rời

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng

Trong xuân thì thấy bóng trăm năm

Bỗng một hôm qua phố hoang tàn

Tôi quen như tôi đã có lần

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng

Môi em hồng như lá hư không

Có nhiều khi bên gối tôi nằm

Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng

Dường như bão qua dòng sông nước lên

Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng

Sông bao lần sông đã ra đi

Những ngàn xưa trôi đến bây giờ

Sông ra đi hay mới bước về.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Something Almost Like Desperation

Something almost like desperation,

Grows closer and engulfs me.

There are times when it can give life.

There should be laughter in the hard times.

Every time I say a final farewell to you,

I feel my heart grow weary and exhausted.

Something almost like desperation,

Reveals my looming demise during the spring of my youth.

Suddenly as I stroll down a deserted street one day,

There is a familiar feeling as if I have been there before.

Something almost like desperation,

Paints your lips pink like a pristine petal.

Sometimes I lie back against the pillows.

Leaning on you I can see the golden rays of sun.

The storm subsides and the river swells.

Even during drought life is still soft and wet.

Something almost like desperation,

Dries up the river like so many times.

It flows forth from antiquity into the present.

Has the river run dry or does it flow anew?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Gần như niềm tuyệt vọng” Of Trịnh Công Sơn.

https://youtu.be/078NUYMHQQg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: