Hãy yêu nhau đi – Love One Another

Hãy yêu nhau đi

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

Hãy yêu nhau đi giòng nước đã trôi xa

Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ

Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên những lời gió mới

Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui

Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi

Dù mai nơi này người có xa người

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới

Mặt đất đã cho ta những ngày vui tới

Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn.

Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm

Hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng

Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom

Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu

Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

Trái tim cho ta nơi về nương náu

Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.

(English Version)

Love One Another

Let’s love one another when new leaves grow in the forest.

Let’s love one another when water flows downstream.

The water carries memories when it flows from the heart.

The long days will pass into eternity.

Let’s whisper to one another with the breath a fresh breeze.

Let’s love one another for the hardships which bring hope.

Let’s call out our names over the rushing rivers and expansive shores,

Even if we know that we will leave this world tomorrow.

Let’s love one another to forget the dark days,

Even if tomorrow we find ourselves faraway from the world.

The earth has given us new days to come.

Let’s gaze at one another for the last time in this life.

Let’s love one another in spite of our suffering.

Let’s love one another to make amends for hundreds of years.

Let’s love one another for days stretching into months,

Even if gunfire rains down at night and bombs explode at dawn.

Let’s give one another so many beloved days.

Let’s offer one another joy as well as suffering.

The heart gives us refuge where we may find comfort,

So that we may forget the days of miserable desolation.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hãy yêu nhau đi” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: