Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Simple Pleasures

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Chọn những bông hoa và những nụ cười

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy

Để mắt em cười tựa lá bay

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

Đường đến anh em đường đến bạn bè

Tôi đợi em về bàn chân quen quá

Thảm lá me vàng lại bước qua

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Cùng với anh em tìm đến mọi người

Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát

Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi

Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời

Tôi chọn nắng đây chọn cơn mưa tới

Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình

Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống

Vì đất nước cần một trái tim.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Simple Pleasures

Each day I choose the simple pleasures of life.

I choose fragrant flowers and enchanting smiles.

I gather the winds of heaven for you,

That your eyes may laugh like the rustling leaves.

And so I rejoice each day.

And so I am filled with life.

I love this world with all my heart.

Each day I choose my own path,

That leads me to my beloved brothers and sisters.

I wait for your familiar footsteps to come back,

As you glide across a carpet of golden tamarind leaves.

Each day I choose the simple pleasures of life,

United with my brothers, I reach out to everyone.

I choose to sing in harmony with the world,

And to delight in the sound of bustling laughter.

Each day I choose only once.

I choose a soft lullaby resounding in life.

I choose the bright sunshine and the pouring rain.

The flooded fields of rice ripple like waving hands.

Each day I choose to sit in reflection.

I can clearly see the land of my birth and I understand.

It is in this moment that I know why I live.

It is to love my country with a compassionate heart.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: