Ru Tình – Lullaby of Love

Ru Tình

Ru em đầu con gió

Em hong tóc bên hồ

Khi sen hồng mới nở

Nụ đời ôi thơm quá

Ru em tình khi nhớ

Ru em tình lúc xa

Ru cho bầy lá nhỏ

Rụng đầy một mùa Thu

Ru khi mùa mưa tới

Ru em mãi yêu người

Ru em hoài bé dại

Một hồn thơm cây trái

Ru em chờ em nói

Trên môi tình thoát thai

Ru em ngồi yên đấy

Ru tình à…ơi

Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru người ngồi mãi cùng tôi

Ru em hài nhung gấm

Ru em gót sen hồng

Ru bay tà áo rộng

Vừa tình tôi chắp cánh

Ru trên đường em đến

Xôn xao từng tiếng chim

Ru em là cánh nhạn

Miệng ngọt hạt từ tâm

Ru em tình như lá

Trăm năm vẫn quay về

Môi em là đốm lửa

Cuộc đời đâu biết thế

Xin em còn đâu đó

Cho tôi còn tiếng ru

Ru em ngồi yên nhé

Tôi tìm cuộc tình cho.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Lullaby of Love

This is a lullaby for you as a soft breeze blows,

While you dry your hair lakeside.

As the blushing lotus awakens,

Vibrant blossoms. Oh, How sweet they smell!

This is a lullaby for you as Love’s yearning deepens.

This is a lullaby for you as love grows further and further away.

This is a lullaby for the bundles of tiny leaves,

Falling and painting the autumnal hues.

This is a lullaby for you as the rains approach.

This is a lullaby for your everlasting love of mankind.

This is a lullaby for you in the folly of youth,

As your sweet soul drips with the fragrance of a ripening fruit tree.

This is a lullaby for you while I wait to hear your soft voice.

Upon your lips true love is born.

This is a lullaby for you as you ponder in silence.

This is a lullaby for love… hmm..hmm…hmm…

This is a lullaby for your eternal devotion.

This is a lullaby for your eternal devotion.

This is a lullaby for you with your embroidered velvet shoes.

This is a lullaby for you with your rosy petal-soft lotus heels.

This is a lullaby for you with your long billowing tunic,

Like wings upon which my love alights.

This is a lullaby for you while you are on your way,

Inciting the songbirds to stir and sing.

This is a lullaby for you are like a swallow,

That cradles sweet merciful seeds in her beak.

This is a lullaby for you full of love like the leaves,

That still soften for a hundred years.

Your lips are smoldering embers,

That this life can never know.

Please stay with me,

So that I may hear your song.

This is a lullaby for you as you ponder in silence.

I will search for you, my love.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ru tình” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: