Cho đời chút ơn – Humble Gratitude For Life

Cho đời chút ơn

Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố

Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ

Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa

Làm lời lá bay trên đường đi

Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia

Làm hồng chút môi cho em nhờ

Môi thiên đường hót chim khuyên

Ôi tóc trầm ướp vai thơm

Ta nghe đời rất mênh mông

Trong chân người bước chầm chậm

Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm

Cho đời chút ơn biết tà áo nọ

Em là phấn thơm cho rừng chút hương

Là lời hát ca cho trần gian

Dưới phường phố kia có người nhớ em

Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Humble Gratitude For Life

One day I see you strolling down the street.

My heart leaps in rejoicing the magic of life.

I can see myself in each of your distant footsteps,

Inspiring the swirling leaves along my path.

I bask in the rays of the sunlight,

That paint your rosy lips.

Your heavenly lips hum the sweet melody of songbirds.

Oh! The fragrance of your hair kisses your perfumed shoulder.

I feel that life is so vast and awesome,

Like the light steps of your deliberate promenade.

The youthful vigor of your stride at dawn’s first light,

As you offer humble gratitude for life with your dress.

You are the fragrant pollen that pervades the forest.

You are the music and lyrics for this world.

Someone longs for you from the street down below,

And dreams all night of heaven.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cho đời chút ơn” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: