Tình Sầu

Tình Sầu

Tình yêu như trái phá

con tim mù loà.

Một mai thức dậy,

chợt hồn như ngất ngây,

chợt buồn trong mắt nai,

rồi tình vui trong mắt,

rồi tình mềm trong tay.

Tình yêu như vết cháy

trên da thịt người.

Tình xa như trời,

tình gần như khói mây,

tình trầm như bóng cây,

tình reo vui như nắng,

tình buồn làm cơn say

Cuộc tình lên cao vút

như chim mỏi cánh rồi,

như chim xa lìa bầy,

như chim xa lìa trời,

như chim bỏ đường bay

Tình yêu như trái chín

trên cây rụng rời,

một mai thức dậy

chuyện trò với lá cây,

rồi buồn như lá bay

Một giòng sông nước cuốn,

một cuộc tình không may

Tình yêu như thương áo

quen hơi ngọt ngào

Rời nhau hôm nào,

hồn mình như vá khâu,

buồn mình như lũng sâu

Rồi tình trong im tiếng,

rồi tình ngoài hư hao

Tình yêu như nỗi chết

cơn đau thật daì.

Tình khâu môi cười,

hình hài xưa đã thay,

mặn nồng xưa cũng phai,

tình chia nhau gian dối,

tình đày tình đôi nơi

Tình yêu như cơn bão

đi qua địa cầu

Tình thắp cơn sầu,

tình dìu qua hố sâu,

tình vời lên núi cao

Rồi trong cơn yêu dấu,

tình đày tình xa nhau

Cuộc tình lên cao vút

như chim mỏi cánh rồi,

như chim xa lìa bầy,

như chim xa lìa trời,

như chim bỏ đường bay

Tình yêu cho anh đến

bên cơn muộn phiền,

tình đi âm thầm,

nghìn trùng như vết sương,

lạnh lùng như dấu chim.

Tình mong manh như nắng,

tình còn đầy không em?

Tình yêu như đốt sáng

con tim tật nguyền,

tình lên êm đềm,

vội vàng nhưng chóng quên,

rộn ràng nhưng biến nhanh,

Tình cho nhau môi ấm,

một lần là trăm năm.

(English Version)

Melancholy Love

Love is like a bomb exploding,

The heart becomes blind.

Upon awakening one day,

Instantly the soul is ecstatic.

Instantly doe-like eyes are tinged with sadness.

Then love imbues the eyes with radiance,

Then love softly caresses the hands.

Love is as painful as a burn.

Love is as distant as heaven.

Love is as near as smoke.

Love is as quiet as a shade tree.

Love is as cheerful as sunlight.

Love is as sad as drunkenness.

Love soars high into the sky.

Like birds whose wings grow weary.

Like birds who part from their flock.

Like birds who leave their nests.

Like birds who fall from the sky.

Love is like a fruit ripening,

On the tree that sheds its leaves.

Upon awakening one day,

Love murmurs to the leaves,

Then despairs as the leaves disperse.

Carried away by the current,

Such a miserable love!

Love is like a lover’s dress,

Accustomed to sweet fragrance.

Inevitable separation,

Mends the torn soul.

Sorrow runs as deep as a valley.

And the heart’s love falls silent,

Then the face of love turns sour.

Love is like a slow death,

Like a pain that persists.

Love stitches up a smile.

The old body changes.

The old passion fades.

Love lies and deceives,

Love divides and isolates.

Love is like a tempest,

Permeating the earth.

Love ignites pain and suffering.

Love leads us to the abyss.

Love guides us to the highest summit.

When it engulfs us,

Love divides and isolates.

Love soars high into the sky.

Like birds whose wings grow weary.

Like birds who part from their flock.

Like birds who leave their nests.

Like birds who fall from the sky.

Love forces us to hide,

Inside our pain and sorrow.

Love creeps away in silence,

Ever distant like traces of dew.

Love is indifferent like the footprint of a bird.

Love is fragile like a ray of sunlight.

Is our love still pristine and whole?

Love is like a bonfire,

Igniting a crippled heart.

Love rushes in so sweetly,

And suddenly but forgets quickly.

Love excites but vanishes in haste.

Love brings our warm lips together,

Just once in a lifetime.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Sầu” Of Trịnh Công Sơn.

https://youtu.be/IyhAKmcUq7o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: