Biển Nhớ – Ocean Of Memory

Biển nhớ

Ngày mai em đi .

biển nhớ tên em gọi về

gọi hồn liễu rũ lê thê

gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi

đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

sỏi đá trông em từng giờ

nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi

biển nhớ em quay về nguồn

gọi trùng dương gió ngập hồn

bàn tay chăn gió mưa sang

Ngày mai em đi

thành phố mắt đêm đèn mờ

hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn

nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về

bàn tay buông lối ngỏ

đàn lên cung phím chờ

sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi

biển nhớ tên em gọi về

triều sương ướt đẫm cơn mê

trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi

cồn đá rêu phong rủ buồn

đèn phố nghe mưa tủi hờn

nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi

biển có bâng khuâng gọi thầm

ngày mưa tháng nắng còn buồn

bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi

thành phố mắt đêm đèn vàng

nửa bóng xuân qua ngập ngừng

nghe trời gió lộng mà thương.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

Ocean of Memory

Tomorrow you are going away.

The ocean remembers your name and beckons you to return,

Murmuring softly to the soul of the thin long willows,

Whispering sweetly to the white sandy beaches in the night.

Tomorrow you are going away.

The leaning hills and mountains keep yearning for you.

The gravel and pebbles are expecting you every hour.

There is so much sadness in the rhythm of your lonely steps.

Tomorrow you are going away.

The ocean remembers you as it returns to its source,

Guiding the ocean breezes to embrace your soul,

With watery hands ushering the wind and the rain.

Tomorrow you are going away.

The nocturnal eyes of the city nights are aglow.

The lonely soul leans on a shoulder tearfully calling forth,

As it hearkens to the turbulent seas in ever deepening despair.

One day you will come back.

With the gates wide open I will welcome you home.

There will be music playing in anticipation of your arrival,

And grief will blow away as it disappears into oblivion.

Tomorrow you are going away.

The ocean will remember your name and beckon you to return.

Great waves quench the flame of passion.

In heaven above dwell the steps of the mountains and torrents.

Tomorrow you are going away.

The moss-covered rocky banks look so downtrodden.

The city lights are drenched in sorrow as they listen to the rain.

While outside the wispy clouds drift across the sky.

Tomorrow you are going away.

Does the sea remember you in its stillness?

The soggy days and sun-drenched months continue to grieve,

As does the hand of the sea in anticipation of word from you.

Tomorrow you are going away.

The nocturnal eyes of the city nights are aglow.

The shadow of spring creeps away in hesitation.

In my bitter lamentation I hear the rising wind descending from the sky.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Biển nhớ” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: