Archive | September 26, 2019

Biển Nhớ – Ocean Of Memory

Biển nhớ Ngày mai em đi . biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu rũ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi biển nhớ em quay […]

Gone with the wind (Chapter 44)

Chapter 44 The march afternoon was windy and cold, and Scarlett pulled the lap robe high under her arms as she drove out the Decatur road toward Johnnie Gallegher’s mill. Driving alone was hazardous these days and she knew it, more hazardous than ever before, for now the negroes were completely out of hand. As […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 44)

Chương 44 Buổi chiều tháng Ba gió rét căm. Xcarlett kéo tấm chăn lên quấn ngang ngực trong chiếc xe lăn bánh ra khỏi phố Đikêtơ về phía xưởng cưa do Jonno Gheligơ điều hành. Nàng biết thời kỳ này lái xe một mình là nguy hiểm, nguy hiểm hơn bao giờ hết vì hiện […]