Archive | September 25, 2019

Gone with the wind (Chapter 43)

Chapter 43 It was one of those rare December days when the sun was almost as warm as Indian summer. Dry red leaves still clung to the oak in Aunt Pitty’s yard and a faint yellow green still persisted in the dying grass. Scarlett, with the baby in her arms, stepped out onto the side […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 43)

Chương 43 Đó là một trong những ngày tháng chạp hiếm hoi có nắng ấm gần như thời tiết thu muộn. Những chiếc lá khô đỏ vẫn cố bám trên cây sồi trong sân nhà bà cô Pitti và bãi cỏ úa vẫn cố níu giữ chút màu xanh thoi thóp ngả sang vàng. Xcarlett […]