Archive | September 22, 2019

Gone with the wind (Chapter 40)

Chapter 40 Scarlett slept little that night. When the dawn had come and the sun was creeping over the black pines on the hills to the east, she rose from her tumbled bed and, seating herself on a stool by the window, laid her tired head on her arm and looked out over the barn […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 40)

Chương 40 Đêm hôm ấy, Xcarlett không ngủ được mấy. Khi bình minh tới và mặt trời trườn lên rặng thông đen trên những ngọn đồi phía đông, nàng vùng dậy khỏi chiếc giường lộn xộn về đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên cửa sổ, ngả cái đầu mệt mỏi lên cánh tay, […]