Archive | September 21, 2019

Gone with the wind (Chapter 39)

Chapter 39 The train was very late and the long, deeply blue twilight of June was settling over the countryside when Scarlett alighted in Jonesboro. Yellow gleams of lamplight showed in the stores and houses which remained in the village, but they were few. Here and there were wide gaps between the buildings on the […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 39)

Chương 39 Chuyến xe lửa về quá muộn nên khi Scarlett bước xuống Jonesboro thì ánh trời chiều tháng Sáu đang nhuộm một màu xanh thẫm trên cánh đồng quê. ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn thưa thớt từ ngôi làng tĩnh mịch. Từ ngày bị thiêu rụi trong trận chiến, nhà ga […]