Archive | September 19, 2019

Gone with the wind (Chapter 37)

Chapter 37 It was on a wild wet night in April that Tony Fontaine rode in from Jonesboro on a lathered horse that was half dead from exhaustion and came knocking at their door, rousing her and Frank from sleep with their hearts in their throats. Then for the second time in four months, Scarlett […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 37)

Chương 37 Một đêm tháng Tư mưa cuồng gió lộng, Tony từ Jonesboro chạy tới, ngựa sùi bọt mép, người hoảng loạn như điên, gõ cửa. Scarlett và Frank cùng thức giấc, tim nhảy loạn. Thế là lần thứ hai trong vòng bốn tháng, Scarlett chợt nhận chân chính xác tất cả những gì rắc […]