Archive | September 18, 2019

Gone with the wind (Chapter 36)

Chapter 36 She married Frank Kennedy two weeks later after a whirlwind courtship which she blushingly told him left her too breathless to oppose his ardor any longer. He did not know that during those two weeks she had walked the floor at night, gritting her teeth at the slowness with which he took hints […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 36)

Chương 36 Sau hai tuần bị xoáy lốc trong cơn cám dỗ mê hồn, Frank thành hôn với Scarlett. Nàng đã làm ra vẻ thẹn thùng khi nói với Frank là mình chịu đựng hết nỗi những lời yêu thương nồng cháy của y. Y không biết là suốt hai tuần đó, cứ đêm đêm […]