Archive | September 16, 2019

Gone with the wind (Chapter 34)

Chapter 34 The sun shone intermittently the next morning and the hard wind that drove dark clouds swiftly across its face rattled the windowpanes and moaned faintly about the house. Scarlett said a brief prayer of thanksgiving that the rain of the previous night had ceased, for she had lain awake listening to it, knowing […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 34)

Chương 34 Sáng hôm sau, mặt trời chỉ lóe nắng từng chập một và cơn gió mạnh đẩy lùa vào những cụm mây đen bay qua giữa tầng không làm lay động các khu cửa kiễng và rít vi vu quanh nhà. Scarlett tạ ơn Chúa là trận mưa đêm qua đã dứt, bởi vì […]

Vanity Fair (Chapter 65)

CHAPTER LXV Full of Business and Pleasure The day after the meeting at the play-table, Jos had himself arrayed with unusual care and splendour, and without thinking it necessary to say a word to any member of his family regarding the occurrences of the previous night, or asking for their company in his walk, he […]

Hội chợ phù hoa (Chương 65)

Chương 65 LẠC THÚ VÀ VIỆC LÀM ĂN Ngay sau buổi tái ngộ với cố nhân tại bàn quay số, Joe ăn mặc thật chải chuốt thật chỉnh tề, mới sáng sớm đã thấy đứng trước cửa khách sạn “Con Voi” hỏi thăm rồi. Anh ta thấy chẳng cần kể lại với ai trong gia […]