Archive | September 15, 2019

Gone with the wind (Chapter 33)

Chapter 33 A cold wind was blowing stiffly and the scudding clouds overhead were the deep gray of slate when Scarlett and Mammy stepped from the train in Atlanta the next afternoon. The depot had not been rebuilt since the burning of the city and they alighted amid cinders and mud a few yards above […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 33)

Chương 33 Khi Scarlett và Mammy đặt chân xuống ga Atlanta vào xế chiều hôm sau, gió đông đang thổi mạnh và mây xám vần vũ trên trời. Từ lúc bị thiêu hủy đến nay, nhà ga vẫn chưa được dựng lại, do đó chuyến xe phải ngừng lại cách chỗ đổ nát một quảng. […]

Vanity Fair (Chapter 64)

CHAPTER LXIV A Vagabond Chapter We must pass over a part of Mrs. Rebecca Crawley’s biography with that lightness and delicacy which the world demands—the moral world, that has, perhaps, no particular objection to vice, but an insuperable repugnance to hearing vice called by its proper name. There are things we do and know perfectly […]

Hội chợ phù hoa (Chương 64)

Chương 64 MỘT CHƯƠNG LÔNG BÔNG Chúng ta bắt buộc phải bỏ qua một thời kỳ trong cuộc đời của Rebecca Crawley không nói đến, như vậy cốt thỏa mãn cái gọi là tính tế nhị của người đời… cái bọn người đời đứng đắn, tuy không đặc biệt phản đối những thói xấu xa, […]