Archive | September 13, 2019

Gone with the wind (Chapter 31)

Chapter 31 On a cold January afternoon in 1866, Scarlett sat in the office writing a letter to Aunt Pitty, explaining in detail for the tenth time why neither she, Melanie nor Ashley could come back to Atlanta to live with her. She wrote impatiently because she knew Aunt Pitty would read no farther than […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 31)

Chương 31 Một buổi trưa tháng Giêng năm 1866, Scarlett ngồi trong buồng giấy nhỏ của bà Ellen viết thư cho bà Pittypat và giải thích đến lần thứ mười tại sao cả cô, cả Mélanie và Ashley chưa thể trở về Atlanta được. Cô rất khó chịu vì biết là thế nào rồi bà […]

Vanity Fair (Chapter 62)

CHAPTER LXII Am Rhein The above everyday events had occurred, and a few weeks had passed, when on one fine morning, Parliament being over, the summer advanced, and all the good company in London about to quit that city for their annual tour in search of pleasure or health, the Batavier steamboat left the Tower-stairs […]

Hội chợ phù hoa (Chương 62)

Chương 62 TRÊN BỜ SÔNG RHEIN Sau ngày xảy ra những việc lặt vặt kể trên được vài tuần lễ, một buổi sáng đẹp trời kia, những con người lịch sự thành Luân- đôn rủ nhau rời khỏi thành phố để bắt đầu cuộc du lịch hàng năm của họ đi tìm thú giải trí […]