Archive | September 10, 2019

Gone with the wind (Chapter 28)

Chapter 28 Cold weather set in abruptly with a killing frost. Chilling winds swept beneath the doorsills and rattled the loose windowpanes with a monotonous tinkling sound. The last of the leaves fell from the bare trees and only the pines stood clothed, black and cold against pale skies. The rutted red roads were frozen […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 28)

Chương 28 Mùa lạnh đột ngột tới mang theo những cơn buốt giá kinh người. Gió rét lùa qua ngạch cửa làm khua những tấm thảm. Những chiếc lá cuối cùng đã lìa cành chỉ còn lại những cây thông vẫn gần như nguyên vẹn, run rẩy và đen đúa nổi bật giữa nền trời […]

Vanity Fair (Chapter 59)

CHAPTER LIX The Old Piano The Major’s visit left old John Sedley in a great state of agitation and excitement. His daughter could not induce him to settle down to his customary occupations or amusements that night. He passed the evening fumbling amongst his boxes and desks, untying his papers with trembling hands, and sorting […]

Hội chợ phù hoa (Chương 59)

Chương 59 CHIẾC DƯƠNG CẦM NGÀY XƯA Việc Dobbin đến thăm làm cho ông già Sedley đâm ra bồi hồi xúc động khác thường. Tối hôm ấy, con gái khuyên mấy ông lão cũng không chịu làm những công việc bình thường hoặc giải trí như mọi người. Suốt buổi tối, ông lúi húi lục […]