Archive | September 8, 2019

Gone with the wind (Chapter 26)

Chapter 26 Scarlett had been at Tara two weeks since her return from Atlanta when the largest blister on her foot began to fester, swelling until it was impossible for her to put on her shoe or do more than hobble about on her heel. Desperation plucked at her when she looked at the angry […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 26)

Chương 26 Scarlett từ Atlanta trở về Tara đã được hai tuần lễ thì một vết xước da ở chân bị nhiễm trùng và sưng tấy lên làm cô không thể nào xỏ vào giầy được. Cô phải khập khiễng đi bằng gót chân. Thấy ngón chân cái sưng vù, cô thất vọng vô cùng. […]

Vanity Fair (Chapter 57)

CHAPTER LVII Eothen It was one of the many causes for personal pride with which old Osborne chose to recreate himself that Sedley, his ancient rival, enemy, and benefactor, was in his last days so utterly defeated and humiliated as to be forced to accept pecuniary obligations at the hands of the man who had […]

Hội chợ phù hoa (Chương 57)

Chương 57 TỪ ĐÔNG PHƯƠNG TRỞ VỀ Ông Osborne có một cái thú đặc biệt là được thấy ông Sedley, người cạnh tranh với ông, kẻ thù của ông, đồng thời là ân nhân của ông xưa kia, trở về già lại bị bần cùng sa sút đến mức độ phải chìa tay ra nhận […]