Archive | September 7, 2019

Gone with the wind (Chapter 25)

Chapter 25 The next morning Scarlett’s body was so stiff and sore from the long miles of walking and jolting in the wagon that every movement was agony. Her face was crimson with sunburn and her blistered palms raw. Her tongue was furred and her throat parched as if flames had scorched it and no […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 25)

Chapter 25 Scarlett bước ra khỏi nhà giam thì trời đang mưa. Binh sĩ ngoài công viên đã vào cả trong trại, phố xá thật hoang vắng. Trên đường, không một chiếc xe, Scarlett tự biết phải đi bộ về nhà.Men rượu tan dần thcó từng bước chân. Gió rét làm nàng rùng mình, mưa […]

Vanity Fair (Chapter 56)

CHAPTER LVI Georgy is Made a Gentleman Georgy Osborne was now fairly established in his grandfather’s mansion in Russell Square, occupant of his father’s room in the house and heir apparent of all the splendours there. The good looks, gallant bearing, and gentlemanlike appearance of the boy won the grandsire’s heart for him. Mr. Osborne […]

Hội chợ phù hoa (Chương 56)

Chương 56 Georgy trở thành nhân vật thượng lưu Georgy bây giờ sống ra dáng ông hoàng trong toà nhà sang trọng của ông nội ở khu phố Russell; nó được dùng gian phòng riêng của bố nó ngày trước; nó cũng là người thừa kế chính thức tất cả cơ nghiệp lộng lẫy ở […]