Archive | September 6, 2019

Gone with the wind (Chapter 24)

Chapter 24 The bright glare of morning sunlight streaming through the trees overhead awakened Scarlett. For a moment, stiffened by the cramped position in which she had slept, she could not remember where she was. The sun blinded her, the hard boards of the wagon under her were harsh against her body, and a heavy […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 24)

Chương 24 Những tia nắng ban mai rực rỡ chảy tràn qua kẽ lá trên đầu làm Scarlett thức giấc. Trong một lúc, người bị tê cóng vì phải nằm bó rọ, nàng không biết mình đang ở đâu. Ánh nắng chói chang, sàn xe cứng như đá khiến người nàng ê ẩm. Cảm thấy […]

Vanity Fair (Chapter 55)

CHAPTER LV In Which the Same Subject is Pursued Becky did not rally from the state of stupor and confusion in which the events of the previous night had plunged her intrepid spirit until the bells of the Curzon Street Chapels were ringing for afternoon service, and rising from her bed she began to ply […]

Hội chợ phù hoa (Chương 55)

Chương 55 VẪN CÂU CHUYỆN CŨ Becky tuy gan góc, thế mà những việc xảy ra đêm hôm trước cũng làm cho cô ta bàng hoàng bối rối không tĩnh trí lại được; mãi tới lúc chuông nhà thờ ở phố Curzon điểm giờ cầu nguyện buổi trưa, cô ta mới ngồi dậy kéo chuông […]