Archive | September 5, 2019

Gone with the wind (Chapter 23)

Chapter 23 After Prissy had gone, Scarlett went wearily into the downstairs hall and lit a lamp. The house felt steamingly hot, as though it held in its walls all the heat of the noontide. Some of her dullness was passing now and her stomach was clamoring for food. She remembered she had had nothing […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 23)

Chương 23 Scarlett O’ Hara không đẹp, nhưng nam giới ít nhận ra điều đó mỗi khi bị cuốn hút bởi sự duyên dáng của nàng, như trường hợp hai anh em song sinh Tarleton . Khuôn mặt nàng là một sự kết hợp hài hoà giữa những đường nét kiều diễm của mẹ, người […]

Vanity Fair (Chapter 54)

CHAPTER LIV Sunday After the Battle The mansion of Sir Pitt Crawley, in Great Gaunt Street, was just beginning to dress itself for the day, as Rawdon, in his evening costume, which he had now worn two days, passed by the scared female who was scouring the steps and entered into his brother’s study. Lady […]

Hội chợ phù hoa (Chương 54)

Chương 54 NGÀY CHỦ NHẬT SAU CUỘC XÔ XÁT Trong toà lâu đài của tôn ông Pitt Crawley ở phố Greet Gaunt, người ta vừa sửa soạn đón chào ngày chủ nhật thì thấy Rawdon mò đến; trên người vẫn đeo bộ áo dạ hội đã hai ngày, anh ta lững thững đi qua mặt […]