Archive | September 2, 2019

Memories of My Melancholy Whores (Chapter 5)

Memories of My Melancholy Whores Gabriel Garcia Marquez Chapter 5 As I was reading The Ides of March, I ran across an ominous sentence that the author attributes to Julius Caesar: In the end, it is impossible _not to become what others believe you are__. I could not confirm its real origin in the writing […]

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Chương 5)

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi Gabriel Garcia Marquez Chương 5 Đang đọc Những ngày mười lăm tháng Ba thì tôi bắt gặp một câu buồn thảm mà tác giả cho rằng là của Julius Cesar: Ta không thể kết liễu cuộc đời trong thân phận một con người mà những […]

Gone with the wind (Chapter 20)

Chapter 20 As the hot noisy days of August were drawing to a close the bombardment abruptly ceased. The quiet that fell on the town was startling. Neighbors met on the streets and stared at one another, uncertain, uneasy, as to what might be impending. The stillness, after the screaming days, brought no surcease to […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 20)

Chương 20 Giữa lúc những ngày oi bức ầm ĩ của tháng Tám sắp đi qua, cuộc pháo kích bỗng nhiên ngưng bặt. Sự yên tĩnh trở lại thành phố quá đỗi bất ngờ. Những người còn ở lại gặp nhau ngoài phố không khỏi sững sờ nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy […]

Vanity Fair (Chapter 51)

CHAPTER LI In Which a Charade Is Acted Which May or May Not Puzzle the Reader After Becky’s appearance at my Lord Steyne’s private and select parties, the claims of that estimable woman as regards fashion were settled, and some of the very greatest and tallest doors in the metropolis were speedily opened to her—doors […]

Hội chợ phù hoa (Chương 51)

Chương 51 MÀN KỊCH ĐỐ CHỮ Becky được dự vào hàng những quý khách lựa chọn và thân thiết của hầu tước Steyne, thế là coi như nguyện vọng leo lên địa vị thượng lưu đài các đã được thoả mãn. Nhiều toà lâu đài sang trọng đồ sộ nhất ở kinh đô đã sẵn […]