Archive | September 1, 2019

Memories of My Melancholy Whores (Chapter 4)

Memories of My Melancholy Whores Gabriel Garcia Marquez Chapter 4 At the beginning of the new year we started to know each other as well as if we lived together awake, for I had discovered a cautious tone of voice that she heard without waking, and she would answer me with the natural language of […]

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (Chương 4)

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi Gabriel Garcia Marquez Chương 4 Đầu năm mới, chúng tôi bắt đầu quen như hai người sống chung và cùng tỉnh táo, bởi vì tôi đã tìm được một âm độ giọng nói cẩn trọng khiến cô bé dù không tỉnh dậy nhưng vẫn nghe […]

Gone with the wind (Chapter 19)

Chapter 19 In those first days of the siege, when the Yankees crashed here and there against the defenses of the city, Scarlett was so frightened by the bursting shells she could only cower helplessly, her hands over her ears, expecting every moment to be blown into eternity. When she heard the whistling screams that […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 19)

Chương 19 Trong những ngày đầu của cuộc bao vây, trong khi quân Yankees vấp phải sự kháng cự quyết liệt của thành phố. Scarlett quá sợ với những tiếng nổ của đạn pháo, cô chỉ còn có thể khom lưng lại và hai tay bịt chặt tai, chờ đợi một lúc nào đó được […]

Vanity Fair (Chapter 50)

CHAPTER L Contains a Vulgar Incident The Muse, whoever she be, who presides over this Comic History must now descend from the genteel heights in which she has been soaring and have the goodness to drop down upon the lowly roof of John Sedley at Brompton, and describe what events are taking place there. Here, […]

Hội chợ phù hoa (Chương 50)

Chương 50 Một câu chuyện nhảm Bây giờ xin Nàng thơ là nguồn cảm hứng của cuốn truyện khôi hài này hãy tạm rời bỏ những chỗ gió mây cao xa nơi thường bay lượn mà vui lòng hạ xuống đậu trên nóc nô nhà thấp lè tè của ông John Sedley ở Brompton xem […]