Archive | July 30, 2019

The fault in our stars (Chapter 9)

CHAPTER NINE The day before we left for Amsterdam, I went back to Support Group for the first time since meeting Augustus. The cast had rotated a bit down there in the Literal Heart of Jesus. I arrived early, enough time for perennially strong appendiceal cancer survivor Lida to bring me up-to-date on everyone as […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 9)

CHƯƠNG 9 Trước ngày chúng tôi lên đường đi Amsterdam, tôi có đến tham dự Hội Tương Trợ, cũng là lần đầu tiên tôi quay lại kể từ khi gặp Augustus. Và trong Trái Tim của Chúa Giêsu, màn tự giới thiệu lúc này xoay vòng nhanh hơn một chút vì vắng mặt một hai […]

Little Women (Chapter 17)

CHAPTER SEVENTEEN LITTLE FAITHFUL For a week the amount of virtue in the old house would have supplied the neighborhood. It was really amazing, for everyone seemed in a heavenly frame of mind, and self-denial was all the fashion. Relieved of their first anxiety about their father, the girls insensibly relaxed their praiseworthy efforts a […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 17)

CHƯƠNG 17 MEG,JOHN BROOKE VÀ DÌ MARCH Meg và Jo đều vội vàng đứng dậy khi cửa mở và người thanh niên mà nãy giờ họ đang bàn tán xuất hiện ngay trước mặt. “Chào các em!”.John mở lời,”anh đến thăm bác một lát.Mong rằng bác không bị mệt sau chuyến đi vừa rồi chứ?” […]

Vanity Fair (Chapter 17)

CHAPTER XVII How Captain Dobbin Bought a Piano If there is any exhibition in all Vanity Fair which Satire and Sentiment can visit arm in arm together; where you light on the strangest contrasts laughable and tearful: where you may be gentle and pathetic, or savage and cynical with perfect propriety: it is at one […]

Hội chợ phù hoa (Chương 17)

CHƯƠNG 17 ĐẠI ÚY DOBBIN SẮM DƯƠNG CẦM Trong Hội chợ phù hoa, có một chỗ mà tình cảm và sự châm biếm có thể khoác tay nhau cùng đi, nơi mà cái đáng cười và cái đáng khóc gặp gỡ nhau, và đối lập nhau một cách lạ kỳ nhất, nơi mà bạn có […]