Archive | July 29, 2019

The fault in our stars (Chapter 8)

CHAPTER EIGHT We had a big Cancer Team Meeting a couple days later. Every so often, a bunch of doctors and social workers and physical therapists and whoever else got together around a big table in a conference room and discussed my situation. (Not the Augustus Waters situation or the Amsterdam situation. The cancer situation.) […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 8)

CHƯƠNG 8 Vài ngày sau, chúng tôi có một buổi Hội Chẩn Ung Thư liên khoa. Mỗi lần như vậy, một đội ngũ đông đảo các bác sĩ, nhân viên xã hội, chuyên viên vật lý trị liệu và nhiều chuyên gia khác sẽ cùng ngồi lại với nhau quanh một chiếc bàn lớn trong […]

Little Women (Chapter 16)

CHAPTER SIXTEEN LETTERS In the cold gray dawn the sisters lit their lamp and read their chapter with an earnestness never felt before. For now the shadow of a real trouble had come, the little books were full of help and comfort, and as they dressed, they agreed to say goodbye cheerfully and hopefully, and […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 16)

CHƯƠNG 16 JO VÀ MEG Ngày hôm sau,ông March ngồi nghỉ ngơi trong chiếc ghế bành lớn ở phòng khách và mấy cô con gái hầu như lúc nào cũng uqấn quýt bên bố,vì giờ đây bố đã ở nhà,phải ngắm nhìn,nói chuyện với bố cho thỏa lòng mong đợi.Họ cùng ngắm Ông Gìa Tuyết […]

Vanity Fair (Chapter 16)

CHAPTER XVI The Letter on the Pincushion How they were married is not of the slightest consequence to anybody. What is to hinder a Captain who is a major, and a young lady who is of age, from purchasing a licence, and uniting themselves at any church in this town? Who needs to be told, […]

Hội chợ phù hoa (Chương 16)

CHƯƠNG 16 BỨC THƯ TRÊN CHIẾC GỐI MAY Hai người đã lấy nhau ra sao, điều đó không ai cần quan tâm mảy may. Một viên đại úy đã thành niên cùng một cô thiếu nữ đến tuổi xin cấp một tờ chứng hôn, và làm lễ cưới tại bất cứ nhà thờ nào trong […]