Archive | July 21, 2019

The fault in our stars (Chapter 4)

CHAPTER FOUR I went to bed a little early that night, changing into boy boxers and a T-shirt before crawling under the covers of my bed, which was queen size and pillow topped and one of my favorite places in the world. And then I started reading An Imperial Affliction for the millionth time. AIA […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 4)

CHƯƠNG 4 Tối hôm đó tôi lên giường sớm hơn thường lệ. Sau khi thay áo thun và quần cộc, tôi quấn mình trong chăn, kê đầu lên gối trên chiếc giường cỡ vừa – một trong những chốn yêu thích của tôi. Rồi bắt đầu đọc cuốn Nỗi đau tột cùng lần thứ một […]

Little Women (Chapter 12)

CHAPTER TWELVE CAMP LAURENCE Beth was postmistress, for, being most at home, she could attend to it regularly, and dearly liked the daily task of unlocking the little door and distributing the mail. One July day she came in with her hands full, and went about the house leaving letters and parcels like the penny […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 12)

CHƯƠNG 12 SỐNG HAY CHẾT Bác sĩ Bangs tới,khám bệnh xong cho Beth ông ta chẩn đóan cô đã bị mắc bệnh ban.Trong đầu ông nghĩ cô chỉ bị nhẹ,nhưng khi nghe kể Beth đã ở cùng những đứa con bà Hummel,vẻ mặt ông nghiêm hẳn lại.Ông nói phải đưa amy đến nhà dì March […]

Vanity Fair (Chapter 12)

CHAPTER XII Quite a Sentimental Chapter We must now take leave of Arcadia, and those amiable people practising the rural virtues there, and travel back to London, to inquire what has become of Miss Amelia. “We don’t care a fig for her,” writes some unknown correspondent with a pretty little handwriting and a pink seal […]

Hội chợ phù hoa (Chương 12)

CHƯƠNG 12 MỘT CHƯƠNG THẬT LÀ TRỮ TÌNH Chúng ta hãy tạm rời chốn Thiên đường Accady và những người bạn đáng yêu đang cùng sống với những đức tính nơi thôn ổ của họ, để quay về Luân-đôn, xem cô Amelia bây giờ ra sao. “Tôi để ý đến cô ta làm quái gì” […]