Archive | July 16, 2019

The fault in our stars (Chapter 1)

John Green CHAPTER ONE Late in the winter of my seventeenth year, my mother decided I was depressed, presumably because I rarely left the house, spent quite a lot of time in bed, read the same book over and over, ate infrequently, and devoted quite a bit of my abundant free time to thinking about […]

Khi lỗi thuộc về các vì sao (Chương 1)

John Green CHƯƠNG 1 Vào cuối mùa đông năm tôi mười bảy tuổi, Mẹ quả quyết rằng tôi sống thật đáng chán, có lẽ vì tôi hiếm khi ra khỏi nhà, cứ nằm bẹp gí trên giường, nhai đi nhai lại một cuốn sách, ăn uống thất thường, và dành khá nhiều thời gian rảnh […]

Little Women (Chapter 9)

CHAPTER NINE MEG GOES TO VANITY FAIR “I do think it was the most fortunate thing in the world that those children should have the measles just now,” said Meg, one April day, as she stood packing the ‘go abroady’ trunk in her room, surrounded by her sisters. “And so nice of Annie Moffat not […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 9)

CHƯƠNG 9 MIỀN ĐẤT HỨA Một ngày tháng 9 đẹp trời,bốn chị em cùng nhau leo lên một ngọn đồi gần nhà,chọn một bãi cỏ râm mát.Sáng hôm ấy,Laurie thấy trong người rất uể ỏai,anh lên đồi và bắt gặp các cô gái đang bạn bịu làm việc dưới gốc cây.Meg đang khâu vá, Amy […]

Vanity Fair (Chapter 9)

CHAPTER IX Family Portraits Sir Pitt Crawley was a philosopher with a taste for what is called low life. His first marriage with the daughter of the noble Binkie had been made under the auspices of his parents; and as he often told Lady Crawley in her lifetime she was such a confounded quarrelsome high-bred […]

Hội chợ phù hoa (Chương 9)

CHƯƠNG 9 NHỮNG NHÂN VẬT TRONG GIA ĐÌNH Tôn ông Pitt Crawley là một triết gia, có khuynh hướng về cái gọi là tầng lớp hạ lưu. Lần thứ nhất lão làm bạn với con gái nhà quý tộc Binkie là do cha mẹ lựa chọn. Đúng như lão vẫn thường nói khi vợ còn […]