Archive | July 15, 2019

Little Women (Chapter 8)

CHAPTER EIGHT JO MEETS APOLLYON “Girls, where are you going?” asked Amy, coming into their room one Saturday afternoon, and finding them getting ready to go out with an air of secrecy which excited her curiosity. “Never mind. Little girls shouldn’t ask questions,” returned Jo sharply. Now if there is anything mortifying to our feelings […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 8)

CHƯƠNG 8 CHỈ CHƠI KHÔNG LÀM Sau chúyên đi của Meg,bốn chị em bắt đầu đón một mùa xuân đầy thú vị.Họ cùng đi dạo rất lâu,hái những đóa hoa dại,cùng nhau làm vườn,cái khi vườn mà mỗi chị em đều có một khỏang nhỏ riêng trồng những lòai hoa mà mình yêu thích.Họ cùng […]

Vanity Fair (Chapter 8)

CHAPTER VIII Private and Confidential Miss Rebecca Sharp to Miss Amelia Sedley, Russell Square, London. (Free.—Pitt Crawley.) MY DEAREST, SWEETEST AMELIA, With what mingled joy and sorrow do I take up the pen to write to my dearest friend! Oh, what a change between to-day and yesterday! Now I am friendless and alone; yesterday I […]

Hội chợ phù hoa (Chương 8)

CHƯƠNG 8 RIÊNG VÀ KÍN Cô Rebecca Sharp gửi cô Amelia Sedley, khu Quảng trường Russell, Luân-đôn (miễn bưu phí – Pitt Crawley). Chị Amelia dịu dàng thân yêu nhất đời của em. Em cầm bút biên thư cho chị thân yêu mà trong lòng lẫn lộn vừa mừng vừa tủi! Ôi! Ngày hôm nay […]