Archive | July 9, 2019

Little Women (Chapter 5)

CHAPTER FIVE BEING NEIGHBORLY “What in the world are you going to do now, Jo?” asked Meg one snowy afternoon, as her sister came tramping through the hall, in rubber boots, old sack, and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. “Going out for exercise,” answered Jo with a […]

Những phụ nữ nhỏ bé ( Chương 5)

CHƯƠNG 5 BETH ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MUỐN CỦA MÌNH. Sau lần Jo sang chơi, một cuộc sống mới bắt đầu đối với Laurie.Bà March rất vui khi được đón tiếp Laurie,chẳng bao lâu anh và bốn cô gái đã trở thành những nguời bạn thân thiết.Laurie ít học hành hơn trước song cụ Laurence mừng […]

Vanity Fair (Chapter 5)

CHAPTER V Dobbin of Ours Cuff’s fight with Dobbin, and the unexpected issue of that contest, will long be remembered by every man who was educated at Dr. Swishtail’s famous school. The latter Youth (who used to be called Heigh-ho Dobbin, Gee-ho Dobbin, and by many other names indicative of puerile contempt) was the quietest, […]

Hội chợ phù hoa (Chương 5)

CHƯƠNG 5 DOBBIN CỦA CHÚNG TA Ai đã học qua trường học nổi tiếng của ông Swishtail ắt còn phải nhớ lâu chuyện cãi nhau giữa Dobbin và Cuff mà kết cục rất bất ngờ: Dobbin thường bị bọn trẻ con khinh miệt, chúng gọi là con khỉ Dobbin, con bú dù Dobbin và nhiều […]