Archive | July 8, 2019

Little Women (Chapter 4)

CHAPTER FOUR BURDENS “Oh, dear, how hard it does seem to take up our packs and go on,” sighed Meg the morning after the party, for now the holidays were over, the week of merrymaking did not fit her for going on easily with the task she never liked. “I wish it was Christmas or […]

Những phụ nữ nhỏ bé (Chương 4)

CHƯƠNG 4 SANG NHÀ LAURIE Buổi chiều,Jo từ nhà dì March trở về sớm hơn mọi người vì hôm ấy tyuết rất dày.Không thích ngồi mãi trước lò sưởi,cô bèn vớ lấy cây chổi và bắt tay dọn một lối đi nhỏ chạy băng qua lớp tuyết để Beth có thể đi vào vườn được.Cô […]

Vanity Fair (Chapter 4)

CHAPTER IV The Green Silk Purse Poor Joe’s panic lasted for two or three days; during which he did not visit the house, nor during that period did Miss Rebecca ever mention his name. She was all respectful gratitude to Mrs. Sedley; delighted beyond measure at the Bazaars; and in a whirl of wonder at […]

Hội chợ phù hoa (Chương 4)

CHƯƠNG 4 CÁI TÚI LỤA XANH Anh chàng Joe đáng thương mất vía đến hai ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, anh ta không đi lại nhà bố mẹ, mà Rebecca cũng không nhắc đến tên anh chàng. Cô chỉ tỏ ra hết sức biết ơn và lễ độ với cô Sedley; được cô […]