Archive | June 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 20)

Chapter twenty Looking back, I can see that this conversation with Mameha marked a shift in my view of the world. Beforehand I’d known nothing about mizuage; I was still a naive girl with little understanding. But afterward I could begin to see what a man like Dr. Crab wanted from all the time and […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 20)

CHƯƠNG 20 Sau này tôi thấy cuộc nói chuyện của tôi với Mameha đã đánh dấu sự chuyển biến của tôi trong quan niệm cuộc đời. Trước đó tôi không biết gì về mizuage hết, tôi vẫn là cô gái thơ ngây, biết việc đời rất ít. Nhưng sau đó tôi biết một người như […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 19)

Chapter nineteen That startling month in which I first came upon the Chairman again-and met Nobu, and Dr. Crab, and Uchida Kosaburo-made me feel something like a pet cricket that has at last escaped its wicker cage. For the first time in ages I could go to bed at night believing I might not always […]

Hồi ức của một Geisha (Chapter 19)

CHƯƠNG 19 Cái tháng mà tôi gặp lại ông Chủ tịch, và gặp ông Nobu, ông bác sĩ Cua, và Uchida Kosaburo, là tháng huy hoàng, khiến tôi có cảm giác mình là con dế nuôi trong lồng mây đã thoát ra ngoài được. Lần đâu tiên trong đời, mỗi đêm khi đi ngủ, tôi […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 18)

Chapter eighteen Now that I knew the identity of the Chairman, I began that very night to read every discarded news magazine I could find in the hopes of learning more about him. Within a week I’d accumulated such a stack of them in my room that Auntie gave me a look as if I’d […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 18)

CHƯƠNG 18 Nhiều tuần trôi qua, một hôm tôi nhận được giấy báo đến nhà Mameha vào chiều hôm sau. Lúc này tôi đã quen mặc áo kimono vô giá do chị hầu của Mameha mang ra cho tôi, nhưng khi tôi đến, chị hầu đưa ra một chiếc áo kimono lụa dùng mặc mùa […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 17)

Chapter seventeen I had seen the Chairman during only one brief moment in my life; but I’d spent a great many moments since then imagining him. He was like a song I’d heard once in fragments but had been singing in my mind ever since. Though of course, the notes had changed a bit over […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 17)

Chương 17 Tôi chỉ mới gặp ông Chủ tịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã để dành rất nhiều thời gian để mơ tưởng đến ông ta. Ông ta là bài ca tôi chỉ được nghe một lần, nhưng bài ca ấy cứ được hát lại mãi trong trí óc tôi. […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 16)

Chapter sixteen One afternoon as Mameha and I were strolling across the Shijo Avenue Bridge to pick up some new hair ornaments in the Pontocho district-for Mameha never liked the shops selling hair ornaments in Gion-she came to a stop suddenly. An old tugboat was puffing its way beneath the bridge; I thought Mameha was […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 16)

CHƯƠNG 16 Một buổi chiều khi Mameha và tôi đi qua cầu đại lộ Shijo để mua đồ nữ trang cài tóc ở quận Pontocho – vì Mameha không thích các cửa hàng bán nữ trang ở Gion – bỗng cô ấy dừng lại. Dưới cầu, một chiếc thuyền máy cũ kỹ đang phì phạch […]