Archive | June 23, 2019

Hồi ức của một Geisha (Chương 17)

Chương 17 Tôi chỉ mới gặp ông Chủ tịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã để dành rất nhiều thời gian để mơ tưởng đến ông ta. Ông ta là bài ca tôi chỉ được nghe một lần, nhưng bài ca ấy cứ được hát lại mãi trong trí óc tôi. […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 16)

Chapter sixteen One afternoon as Mameha and I were strolling across the Shijo Avenue Bridge to pick up some new hair ornaments in the Pontocho district-for Mameha never liked the shops selling hair ornaments in Gion-she came to a stop suddenly. An old tugboat was puffing its way beneath the bridge; I thought Mameha was […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 16)

CHƯƠNG 16 Một buổi chiều khi Mameha và tôi đi qua cầu đại lộ Shijo để mua đồ nữ trang cài tóc ở quận Pontocho – vì Mameha không thích các cửa hàng bán nữ trang ở Gion – bỗng cô ấy dừng lại. Dưới cầu, một chiếc thuyền máy cũ kỹ đang phì phạch […]