Archive | June 19, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 10)

Chapter ten  One morning quite some months later, while we were putting away the ro underrobes-the ones made of lightweight silk gauze for hot weather-and bringing out the hitoe underrobes instead-the ones with no lining, used in September-I came upon a smell in the entry-way so horrible that I dropped the armload of robes I […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 10)

CHƯƠNG 10 Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, trong khi chúng tôi thay áo lót lụa mỏng mặc khi trời nóng bằng loại áo lót dày hơn cho mùa đông, bỗng tôi ngửi thấy mùi khét rất khó chịu bay ra tận ngõ vào, tôi vội thả cả đống áo quần trên tay xuống. […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 9)

Chapter nine Around the time of my sixty-fifth birthday, a friend sent me an article she’d found somewhere, called “The Twenty Greatest Geisha of Gion’s Past.” Or maybe it was the thirty greatest geisha, I don’t remember. But there I was on the list with a little paragraph telling some things about me, including that […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 9)

CHƯƠNG 9 Vào dịp lễ sinh nhật thứ 65 của tôi, một người gởi đến cho tôi một bài báo mà bà ta đã tìm thấy ở đâu đó, bài báo có nhan đề “Hai mươi nàng geisha vĩ đại nhất trước đây ở Gion”. Hay có lẽ là ba mươi nàng geisha gì đấy, […]