Archive | June 18, 2019

Memoirs of a Geisha ( Chapter 8)

Chapter eight Hnatsumomo wasn’t the only one angry at me the following day, because Mother ordered that all the maids be denied servings of dried fish for six weeks as punishment for having tolerated Ha-tsumomo’s boyfriend in the okiya. I don’t think the maids could have been more upset with me if I’d actually stolen […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 8)

CHƯƠNG 8 Hatsumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi, ngày hôm sau Mẹ ra lệnh cắt khẩu phần cá khô của tất cả gia nhân trong nhà vì tội để cho bồ của Hatsumono vào nhà. Tôi nghĩ nếu tôi không ăn cắp phần ăn của gia nhân, thì chắc họ không […]

Memoirs of a Geisha (Chapter 7)

Chapter seven I had never heard the word jorou-ya before; so the very next evening, when Auntie dropped a sewing tray onto the floor of the entrance I hall and asked my help in cleaning it up, I said to her: “Auntie, what is a jorou-ya?” Auntie didn’t answer, but just went on reeling up […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 7)

CHƯƠNG 7 Trước đấy tôi chưa bao giờ nghe nói đến từ Jorou-ya, cho nên ngay sáng hôm sau, khi bà Dì làm rớt khay kim chỉ xuống nền nhà ở hành lang trước, và bà bảo tôi giúp bà lượm lên, tôi liền hỏi bà: – Thưa Dì, nhà Jorou-ya là nhà gì thế? […]