Archive | June 15, 2019

Memoirs of a Geisha (Chapter 3)

Chapter three Back at home my mother seemed to have grown sicker in the day I’d been away. Or perhaps it was just that I’d managed to forget how ill she really was. Mr. Tanaka’s house had smelled of smoke and pine, but ours smelled of her illness in a way I can’t even bear […]

Hồi ức của một Gheisha (Chương 3)

CHƯƠNG 3 Về lại nhà, tôi thấy bệnh tình của mẹ tôi có vẻ nặng hơn ngày tôi đi. Hay có lẽ ngày ra đi tôi sung sướng quá nên không để ý đến bệnh tình của mẹ tôi nặng nhẹ ra sao. Nhà ông Tanaka tràn ngập mùi khói và mùi thông. Còn ở […]

Memoirs Of A Geisha (Chapter 2)

Chapter two The following morning, to take my mind off my troubles, I went swimming in the pond just inland from our house amid a grove of pine trees. The children from the village went there most mornings when the weather was right. Satsu came too sometimes, wearing a scratchy bathing dress she’d made from […]

Hồi ức của một Geisha ( Chương 2)

CHƯƠNG 2 Sáng hôm sau, để thư giãn tâm hồn, tôi đi bơi ở cái hồ nằm sâu trong cánh rừng thông. Mỗi khi thời tiết tốt, trẻ con trong làng thường đến đấy để bơi lội vui chơi. Chị Satsu thỉnh thoảng cũng đến tắm, và chị mặc cái áo tắm thô tháp được […]

Memoirs Of A Geisha (Chapter 1)

Arthur Golden Chapter one Suppose that you and I were sitting in a quiet room overlooking a gar-1 den, chatting and sipping at our cups of green tea while we talked J about something that had happened a long while ago, and I said to you, “That afternoon when I met so-and-so . . . […]

Hồi ức của một Geisha (Chương 1)

CHƯƠNG 1 Giả sử anh và tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, nhìn ra khu vườn, uống trà xanh, nói chuyện gẫu, nhắc lại chuyện xưa, và tôi nói với anh: “Chiều hôm ấy tôi gặp một chuyện như thế này này… Đó là một buổi chiều tuyệt vời nhất, đồng thời […]